HiGuys خرید
گرامر دستور زبان کامل انگلیسی
شامل موضوعات زیر
این بخش در حال تکمیل است
توضیح کلی افعال
فعل‌های انگلیسی به 12 حالت مختلف تقسیم می‌شوند
توضیحات کامل

فعال برای همه

فعل | حال ساده
معروف‌ترین حالت فعل است
توضیحات کامل

فعال برای همه

فعل | حال استمراری
مثل، من دارم ناهار می‌خورم
توضیحات کامل
فعل | حال کامل
کارهایی که در گذشته بوده ولی اثرش تا حال ادامه پیدا کرده
توضیحات کامل
فعل | حال کامل استمراری
این نوع از فعل، معادل فارسی ندارد!
توضیحات کامل
فعل | گذشته ساده
برای بیان عملی در گذشته، البته کاربردهای دیگری نیز دارد
توضیحات کامل
فعل | گذشته استمراری
مثل، همسر سابقم همیشه ظرفهای کثیف را در سینک رها می‌کرد
توضیحات کامل
فعل | گذشته کامل
قبل‌تر از گذشته!
توضیحات کامل
فعل | گذشته کامل استمراری
برای تداخل افعال زمانی در گذشته استفاده می‌شود
توضیحات کامل
فعل | آینده ساده
برای توصیف کاری که در آینده انجام خواهد شد
توضیحات کامل
فعل | آینده استمراری
فردا، این موقع در استانبول خواهیم بود
توضیحات کامل
فعل | آینده کامل
بیانگر عملی در آینده که قبل از عمل دیگری انجام می‌شود
توضیحات کامل
فعل | آینده کامل استمراری
فرقش با آینده کامل این است که
توضیحات کامل
توضیح کلی فعل چند قسمتی
عجیب است به یک فعل یک حرف اضافه و معنی‌اش به کل عوض می‌شود
توضیحات کامل
افعال دوقسمتی جداشدنی
می‌توانیم قسمت فعل و حرف اضافه را از هم جدا کنیم
توضیحات کامل
افعال دو قسمتی جدانشدنی
جدایی دو قسمت امکان ندارد
توضیحات کامل
لیست افعال دوقسمتی مهم و کاربرد
مقدار زیادی یشرفت ایجاد می شود اگر این لیست را با تکرار بیاموزید
توضیحات کامل
توضیح کلی حروف اضافه
مثل فارسی که از «در»، «روی»، «بالای» استفاده می کنیم
توضیحات کامل
حرف اضافه‌ی in
هم در مورد زمان و هم مکان استفاده می‌شود
توضیحات کامل
حرف اضافه‌ی at
برای گفتن سرساعت دو از at استفاده کنیم یا on ؟
توضیحات کامل
حرف اضافه‌ی on
یکی از ساده‌ترین استفاده‌هایش برای گفتنِ «در» روز شنبه هست
توضیحات کامل
حرف اضافه‌ی of
یکی از موارد استفاده‌اش برای نشان دادن خصوصیات اخلاقی داپمی هست
توضیحات کامل
حرف اضافه‌ی with
مثلا وقتی بخواهیم بگوییم مردی با موهای قهوه‌ای باید به سراغ with بریم
توضیحات کامل
حرف اضافه‌ی from
اگر بخواهیم بگوییم او اهل تهران است باید از from استفاده کنیم
توضیحات کامل
حرف اضافه‌ی by
یکی از کاربردهاش برای قبل از وسایل نقلیه است
توضیحات کامل
حرف اضافه‌ی for
با تمام زمان‌ها به جز زمان حال استمراری به کار می رود
توضیحات کامل
حرف اضافه‌ی over
کمی گسترده است گاهی معنی تمام شدن می‌دهد و گاهی معنی بیشتر
توضیحات کامل
حرف تعریف معین
پرکاربردترین کلمه درانگلیسی است. وقتی استفاده می‌شود که کلمه بعدش برای گوینده شناخته شده باشد
توضیحات کامل
حرف تعریف نامعین
در فارسی آن را به «یک» ترجمه می‌کنیم. اما کمی فراتر از آن است
توضیحات کامل
جملات شرطی
که با if ساخته شده و در انگلیسی بسیار پرکاربرد هستند
توضیحات کامل
جملات شرطی، جدول
جدول خلاصه شرطی‌ها
توضیحات کامل
جملات شرطی نوع صفر
که در مورد یک حقیقت کلی هستند
توضیحات کامل
جملات شرطی نوع اول
در مورد آینده که احتمال وقوع آنها ممکن است
توضیحات کامل
جملات شرطی نوع دوم
در مورد حال و غیر واقعی هستند
توضیحات کامل
جملات شرطی نوع سوم
در مورد اتفاقی در گذشته و غیر ممکن هستند
توضیحات کامل
قید چیست
قید به چه می‌گویند
توضیحات کامل
قید زمان
مثل حالا، قبلا، بعدا
توضیحات کامل
قید مکان
مثل اینجا، آنجا، در خارج
توضیحات کامل
قیدحالت
مثل به آسانی، به آرامی، با خوشحالی
توضیحات کامل
چند نکته کلیدی قیدهای مختلف
به جای قیدها در جمله توجه کنیم
توضیحات کامل
صفت چیست
صفت به چه می‌گویند
توضیحات کامل
محل قرار گرفتن صفت در جمله
وقتی چند تا صفت مثل زیبا و قد بلند داریم به چه ترتیبی باید قرار بگیرند
توضیحات کامل
طرز ساختن صفت از اسم
از روی اسم God صفت بسازید
توضیحات کامل
صفات توصیفی
مثل صفت‌هایی که رنگ و اندازه را بیان می‌کنند
توضیحات کامل
صفات کمی
مثل صفت‌هایی که تعداد و نوبت را مطرح می‌کنند
توضیحات کامل
صفات ملکی
my, your نمونه‌های این صفت هستند
توضیحات کامل
صفات اشاره
this, that نمونه‌های این صفت هستند
توضیحات کامل
صفت تفضیلی
مثل وقتی می‌خواهید بگویید او از من لاغرتر است
توضیحات کامل
صفت عالی
اگر بخواهید بگویید او قدبلندترین دختر کلاس است
توضیحات کامل
جمع‌بندی نکات صفت
با این چند تا نکته ریز بالا و پایین صفت ساده را فرابگیرید
توضیحات کامل
ضمایر شخصی
آسان است و زیاد به گوش خورده مثل I, You, He
توضیحات کامل
ضمایر انعکاسی
زیاد به چشم آمده است مثل myself, yourself
توضیحات کامل
ضمایر تاکیدی شخصی
من خودم بلدم. «خودم» اینجا ضمیر تاکیدی هست
توضیحات کامل
ضمایر اشاره
زیاد استفاده می‌شوند. مثل this, that
توضیحات کامل
ضمایرنامعین
مثل فارسی که گاهی میگیم من نوعی و به یک فرد مشخص اشاره نمی‌کند
توضیحات کامل
ضمایرموصولی
بسیار پرکاربرد هستند
توضیحات کامل
ضمیرموصولی فاعلی
این ضمیر حالت فاعلی دارد
توضیحات کامل
ضمیرموصولی مفعولی
این یکی نقش مفعولی دارد
توضیحات کامل
ضمیرموصولی مالکیت
بیشتر حالت مالکیت را نشان می‌دهد
توضیحات کامل
ضمیرموصولی اشیا
یادت باشد این ضمیر فقط برای اشیاست
توضیحات کامل
ضمیرموصولی عمومی
همه‌فن‌حریف! هم برای اشیا و هم اشخاص استفاده میشوند
توضیحات کامل
ضمیرموصولی توضیحی
خیلی ساده است. معنی «آنچه که» می‌دهد
توضیحات کامل
جملات سببی
کمی پیچیده، اما شیرین هستند
توضیحات کامل
وجهه مجهولی
بسیار رایج در مکالمات روزمره
توضیحات کامل
گفتار مستقیم و غیر مستقیم
وقتی می‌خواهید بگویید او به من گفت
توضیحات کامل
نکات عمومی
از موضوعات عمومی غافل نشوید
توضیحات کامل