باکس دانلود

هر آنچه برای زبان می‌خواهید...
روی تب‌ها بزنید
test
استفاده از محتوا در تلگرام

دو زیرنویسه

با متنِ دوزبانه

و فایل صوتی

استفاده از محتوا در سایت

از لیست پایین محتوای مورد نظرتان را مشاهده کنید. اگر هم سوالی دارید، در واتس‌اپ پاسخگو هستیم


راهنمای استفاده لینک دانلود


سريال «فرندز» تمام ده فصل (234 اپیزود) به صورت دوزیرنویسه به همراه فایل متنیِ دو زبانه و فایل صوتی

فصل اول، اپیزودهای 1 تا 12 مشاهده
فصل اول، اپیزودهای 13 تا 24 مشاهده
فصل دوم اپیزودهای 1 تا 12 مشاهده
فصل دوم اپیزودهای 13 تا 24 مشاهده
فصل سوم اپیزودهای 1 تا 12 مشاهده
فصل سوم اپیزودهای 13 تا 25 مشاهده
فصل چهارم اپیزودهای 1 تا 12 مشاهده
فصل چهارم اپیزودهای 13 تا 24 مشاهده
فصل پنجم اپیزودهای 1 تا 12 مشاهده
فصل پنجم اپیزودهای 13 تا 24 مشاهده
فصل ششم اپیزودهای 1 تا 12 مشاهده
فصل ششم اپیزودهای 13 تا 25 مشاهده
فصل هفتم اپیزودهای 1 تا 12 مشاهده
فصل هفتم اپیزودهای 13 تا 24 مشاهده
فصل هشتم اپیزودهای 1 تا 12 مشاهده
فصل هشتم اپیزودهای 13 تا 24 مشاهده
فصل نهم اپیزودهای 1 تا 12 مشاهده
فصل نهم اپیزودهای 13 تا 24 مشاهده
فصل دهم اپیزودهای 1 تا 9 مشاهده
فصل دهم اپیزودهای 10 تا 18 مشاهده


تد: مجموعه شش‌تایی شامل سخنرانی‌های «قدرت خواب»، «زندگی خوب»، «رازهای موفقیت»، «خواب و احساسات»، «آنچه در پایان زندگی مهم است» و «چرا افسرده‌ای» به صورت دوزیرنویسه به همراه فایل متنیِ دو زبانه و فایل صوتی هر شش سخنرانی

مشاهده


تد: سخنرانی با «موضوع خرت و پرت کمتر، شادی بیشتر» به صورت دوزیرنویسه به همراه فایل متنیِ دو زبانه و فایل صوتی

مشاهده


فیلم کارتونی «یخ‌زده» به صورت دوزیرنویسه به همراه فایل متنیِ دو زبانه و فایل صوتی

مشاهده


فیلم سینمایی «وضعیت بِرَد» به صورت دوزیرنویسه به همراه فایل متنیِ دو زبانه و فایل صوتی

مشاهده


سريال «این ما هستیم» تمام چهار فصل (72 اپیزود) به صورت دوزیرنویسه به همراه فایل متنیِ دو زبانه و فایل صوتی

فصل اول، اپیزودهای 1 تا 9 مشاهده
فصل اول، اپیزودهای 10 تا 18 مشاهده
فصل دوم اپیزودهای 1 تا 9 مشاهده
فصل دوم اپیزودهای 10 تا 18 مشاهده
فصل سوم اپیزودهای 1 تا 9 مشاهده
فصل سوم اپیزودهای 10 تا 18 مشاهده
فصل چهارم اپیزودهای 1 تا 9 مشاهده
فصل چهارم اپیزودهای 10 تا 18 مشاهده

اصطلاحات فرندز